DRIP BOWL LINE
* DRIP BOWL LINE

 YW-14- 05 15cm x 6.4cm(H) Bowl 6/36 pcs.
  06 11cm x 5cm(H) Bowl 6/36 pcs.
07 7.5cm x 4.2cm(H) Bowl 6/24 pcs.
09 9cm drip plate 24/144 pcs.
10 15cm Drip bowl 12/72 pcs.
11 20cm Drip bowl 6/48 pcs.
12 27cm Drip bowl 4/24 pcs.
13 27cm Drip Lunch plate 3/24 pcs.
14 32cm Drip Lunch plate 3/12 pcs.
15 20cm x 7.5cm(H) Drip bowl 3/12 pcs.