GRACE YELLOW - porcelain

* GRACE YELLOW - porcelain

200 60 Dinner Plate - 24.5cm dia. 5/30 pcs
200 61 Side Plate - 20.5cm dia. 5/40 pcs.
200 62 BB Plate - 15cm dia. 5/80 pcs.
200 63 Bowl - 16cm dia. X 7.5cmH. 5/40 pcs.
200 64 Bowl - 12cm dia. X 6.5cmH 5/80 pcs.
200 65 Bowl - 9cm dia. X 5cmH 5/100 pcs.
200 59 Pasta Plate 22cm dia. 5/30 pcs.
200 66 Mug - 9cm dia. X 9cmH 3/60 pcs.