Gozan Kushime Brown - porcelain

* Gozan Kushime Brown - porcelain

OD-11 11 Dinner Plate 27.5cm dia. 2/12 pcs.
 13 Side Plate 15.6cm dia. 4/36 pcs.
 15 Bowl 17cm dia.x 5.8cm h. 4/48 pcs.
 16 Bowl 16.5cm dia.x 5.6cm h. 4/36 pcs.
 19 Mug 8.5cm dia.x 10cm h. 4/24 pcs.
 26 Bowl 11.7cm dia.x 6.9cm h. 4/48 pcs.
 85 Dinner Plate 27.2cm dia. 2/12 pcs.
 86 Pastal Bowl 23.7cm dia.x 4.7cm h. 4/24 pcs.
 87 Noodle Bowl 19cm dia.x 7.8cm h. 2/24 pcs.
 88 Bowl 16.5cm dia.x 8.5cm h. 4/48 pcs.
 89 Rice Bowl 12.2cm dia.x 6cm h. 4/48 pcs.
 97 Beaker 8.5cm dia.x 10cm h. 6/48 pcs.