SHUFFLE - PORCELAIN
* SHUFFLE - PORCELAIN

YW68 01 Plate - 23cm(D) 4/24 pcs.
  02 Plate - 20cm(D) 4/48 pcs.
  03 Side plate - 15cm(D) 4/72 pcs.
  04 Serving bowl - 21cm(D) 2/12 pcs.
  05 Bowl - 16cm(D) 4/48 pcs.
  06 Bowl - 12cm(D) 4/48 pcs.